Sales Order creation using SAP

 

Sap Business One (Sap B1) Company’ye Api ile Bağlanma

Aşağıdaki kod satırlarında sap b1 veri tabanına yani api işlemlerinin yapıldığı company isimli objeye nasıl bağlanılacağı konusunda kod örneği mevcuttur.

 

Setting Up the SAP HANA Plug-in

This tutorial describes how to use SAP HANA with Microsoft Visual Studio 2017.

Prerequisites

This tutorial requires that you have running SAP HANA instances.

This tutorial uses the SAP HANA, express edition installation.

Procedure

 1. Make sure that you do not have any instances of Microsoft Visual Studio running while you are installing the plug-in.
 2. Download and install Microsoft Visual Studio (for example, from https://www.visualstudio.com/downloads/Information published on non-SAP site).
 3. Go to SAP HANA, express editionInformation published on SAP site to download the SAP HANA, express edition Download Manager, which includes the SAP HANA plug-in for Microsoft Visual Studio.
 4. Enter your registration information, accept the license agreement, and click Register.
 5. Verify that you have the appropriate version of the JRE installed.
 6. Download the appropriate version of the Download Manager (Linux, Microsoft Windows, or platform independent).
 7. Run the Download Manager.
 8. Select Clients (Windows) in the Download Manager.
 9. Click Download to download the clients_windows.zip file.
 10. Navigate to the directory where you downloaded the clients_windows.zip file and unzip it. This ZIP file contains the following files:
  • hdb_client_windows_x86_32.zip
  • hdb_client_windows_x86_64.zip
  • xs.onpremise.runtime.client_ntamd64.zip
 11. Navigate to the directory where you unzipped the clients_windows.zip file, and unzip the hdb_client_windows_x86_64.zip file, which creates the HDB_CLIENT_WINDOWS_X86_64 directory.
 12. Navigate to the HDB_CLIENT_WINDOWS_X86_64 directory and run the hdbinst.exe utility. Follow the onscreen instructions. This utility installs the Microsoft Visual Studio plug-in.
 13. Connect to SAP HANA, express edition from Microsoft Visual Studio.
  1. Open Microsoft Visual Studio.
  2. Select View > Server Explorer.
  3. Right-click Data Connections then select Add Connection… from the Server Explorer window.
  4. Select SAP HANA Database for the Data source.
  5. Select .NET Framework Data Provider for SAP HANA from the Data provider drop-down list.
  6. Select Always use this selection.
  7. Click OK.
  8. Add this information in the Add Connection window:
   • Host name – the name of the machine on which your SAP HANA server is running. Alternatively, you can include the server name of your SAP HANA, express edition installation and specify the port the following format: <my.hana.source>:<port_number>.
   • Instance # – 90 for SAP HANA, express editions newer than version 1.0.
   • Connect database – select System Database.
   • Login informationUser name: is SYSTEM and Password: is the password you set when you installed SAP HANA or SAP HANA, express edition.
  9. Click OK.
 14. Verify that the SAP HANA plug-in is installed:
  1. Open Tools  Extensions and Updates….
  2. Confirm that SAP HANA Explorer for Visual Studio is included in the Installed list.

   If it is not installed, then run the \hdbclient\ado.net\HanaExplorer.vsix utility. Follow the onscreen instructions to install the plug-in. Alternatively, you can uninstall and reinstall the SAP HANA client for Microsoft Windows client.

  3. Click Close to return to Microsoft Visual Studio.

Ado.Net ile Sap Hana Veritabanı bağlantısı

Hedefimiz Sap dışındaki bir uygulama ile (web, windows form, web servis, vb.) Sap Hana veritabanına bağlamak ve ihtiyacımız olan sorguları çalıştırmak(“select * from ORDR where CardCode=’OZR123′”), aracımız Microsoft un tarihi teknolojilerinden ado.net.

Öncelikli olarak aşağıdaki yolda Sap Hana Client kurulumu ile gelen dll i projemize eklemeyi unutmuyoruz.

“C:\Program Files\sap\hdbclient\ado.net\v4.5” bu yoldaki Sap.Data.Hana.v4.5.dll i projeye ref alınmalıdır.

Projemizde dll referansı aldıktan sonra gelelim bağlantımızı kurmaya

 

PW de form içinden form açma

 

JS türkçeyi ingiliceye çeviren seo

 

CsvExport

A very simple CSV-export tool for C#, code ispired by a thread at Stackoverflow, (C) Chris Hulbert

This was previously published as a “Gist” but I moved it here, for easier forking/contributing.

Features

 1. Excel-compatible export (separator detected automatically, friendly-trimming rows and values for compatibility)
 2. Escapes commas, quotes, multiline text
 3. Exports dates in timezone-proof format
 4. Extremely easy to use

Usage example:

Simply include one C# file into your project. Then:

(NEW!) Nuget

I’ve published this to Nuget.

Install-Package CsvExport

This will simply add the cs-file to the root of your project.

 

AutoMapper Nedir ? Ne Amaçla Kullanılır?

Merhaba Arkadaşlar,

Bu makalemde son 2–3 projemde sıklıkla kullandığım AutoMapper kütüphanesinden bahsedeceğim. Peki nedir bu automapper ? Kendi sitesindeki tanımından yola çıkarak automapper 2 nesneyi birbirine eşleyen karmaşık koddan kurtulmak için oluşturulan basit bir kütüphanedir.

İlk olarak nasıl kurulduğundan bahsedip daha sonra iyi ve kötü örnekle bu makaleyi sonlandırmak istiyorum.

Kurulum işlemi için 2 seçenek mevcut.İlk olarak nuget package’dan automapper diye aratıp kurulumunu yapabilirsiniz.2.seçenek olarak install-package AutoMapper komutunu Package Manager Console’ dan çalıştırıp ilgili kütüphaneyi yükleyebilirsiniz.

Kurulum işlemini yaptık.Şimdi ilk olarak kötü bir örnekle başlayalım.

Bu örnekte mvc5 projesi ile bir partialview ile datayı gösterdiğimizi varsayalım.

Viewmodel class’ımız aşağıdaki gibi olacak.

Entity objemiz ise aşağıdaki gibi olsun.

Bu iki class’ı eşlerken automapper kullanmaz isek kod bloğumuz aşağıdaki şekilde olacaktı.

Yukarıdaki kod bloğubelki bir iki class için başınızı ağrıtmayacak ve zaman kaybettirmeyecektir.Ama proje büyüdükçe ciddi şekilde zaman kaybına ve kod karmaşıklığına sebebiyet vermektedir.

Şimdi aynı işlemi automapper ile yapalım ve aradaki farkı görelim.

 

Gördüğünüz gibi autoMapper işimizi çok kolaylaştırıyor ve uzun uzun kod yazma zahmetinden bizi kurtarıyor.

Umarım automapper konusunda bir fikir verebilmişimdir. İyi çalışmalar.

Whois Client .NET

This is .NET Class library of WHOIS client (with sample web site).

PM> Install-Package WhoisClient.NET

Project Description
This is .NET Class library of WHOIS client (with sample web site).

Sample Web Site
Enbale AppHarbor build support.
The url of sample web site is http://whoisclient.apphb.com/.

C# ile POST Data Bir Web Sayfasına

Hemen konuya giriyorum .Bir web sayfasına veri postlamak istiyorsak eğer aşağıdaki kodları kullanmalıyız:

Bunun karşısında post edilen veriyi almak için de bulunması zor bir kaynak olarak bu yazıyı paylaşıyorum. PHP tarafında bu iş kolay ama asp.net tarafında biraz karmaşık o yüzden asp.net örneği veriyorum.