Log dosyalarını saklayan ve anlamlandıran servis: Timber

Ruby, Node ve Elixir uygulamalarının kullanabileceği ve alışık olduğumuz log dosyalarını anlamlandırmak üzerine çalışan Timber, log'ları okunabilir bir hale getiriyor, görselleştiriyor, ayrıca basit bir erken uyarı sistemi sunuyor. Oldukça kolay bir şekilde uygulamanıza entegre edebileceğiniz Timber, geçtiğimiz hafta ...

Entity Framework de SQL Sorguları çalıştırma

Entity Framework ile çalışırken, geliştiriciler çoğunlukla LINQ to Entities veritabanını sorgulamak için kullanır. Bununla birlikte, bazen ham sorguları veritabanına karşı çalıştırmanız gerekebilir. Dinamik olarak bir SQL sorgusu oluşturmak istediğinizde, ortak bir senaryo bulunur.

Entity Framework de Stored Procedure kullanmak

Entity Framework, LINQ to Entities veya Entity SQL sorgularını temel alarak veritabanının yerel komutlarını otomatik olarak oluşturabilir ve ayrıca verileri ekleme, güncelleme veya silme komutlarını oluşturabilir. Bu adımları geçersiz kılmak ve kendi önceden tanımlı saklı yordamlarınızı kullanmak isteyebilirsiniz. Saklı yordamları, ...

HTML Renk Adları

HTML Renk Adları, CSS ve HTML tasarımlarında en sık kullanılan, W3C tarafından standartı oluşturulmuş ve popüler tüm tarayıcılar tarafından kabul görmüş html renk kodlarını sizler için bu sayfada topladım.   Temel Renk Adları HTML 4.01 standartlarında 16 tane temel renk adları tanımlanmıştır. Bu renkler aslında ...