Asp ile Sql Server Tarih İşlemleri

Asp ile Sql Server Tarih İşlemleri

Merhabalar, klasik asp ile sql server’da tarih listelemesi ile ilgili sıkıntılar çıkabiliyor. Between çalışmıyor ve sql server da datetime alan tipi yaptığımızda saatin sonuna 3 haneli rakamlar geliyor. bu gibi durumlardan kurtulmak ve belirli bir tarihten öncesi yada sonrası kayıtları asp ile listelemek istiyorsanız aşağıdaki kodları kullanabilirsiniz 🙂

'
'
' Veritabani baglantinizi yapmis varsayiyorum

<%
       Set Rec= Server.CreateObject("Adodb.Recordset")  
       strSQL = "SELECT * FROM [tabloAdi] WHERE ilgiliTarihSutunu >= CONVERT(datetime,'2014-08-17')"
       Rec.Open strSQL, Connection, 1, 3
       Do While Not Rec.Eof 

%> 


<%= Rec("EkranaYazdirilacakAlanAdi") %><br />


<%
         Rec.MoveNext 
         Loop 
         Rec.close
%>


' bu kadar
'
'

Yukarıdaki işlem 17 ağustos 2014 ve onraki kayıtları listeler.

fark olarak SQL satırında convert işlemi yapıyoruz

'
'

SELECT * FROM [tabloAdi] WHERE ilgiliTarihSutunu >= CONVERT(datetime,'2014-08-17')

'
'
Hakan AK

Son Yazılar