ASP Unique ID oluşturmak

ASP Unique ID oluşturmak

klasik asp de unique id oluşturmak için aşağıdaki fonksiyonu kullanabilirsiniz.

<%
Function CreateWindowsGUID()
 CreateWindowsGUID = CreateGUID(8) & "-" & _
  CreateGUID(4) & "-" & _
  CreateGUID(4) & "-" & _
  CreateGUID(4) & "-" & _
  CreateGUID(12)
End Function

Function CreateGUID(tmpLength)
 Randomize Timer
 Dim tmpCounter,tmpGUID
 Const strValid = "0123456789ABCDEF"
 For tmpCounter = 1 To tmpLength
  tmpGUID = tmpGUID & Mid(strValid, Int(Rnd(1) * Len(strValid)) + 1, 1)
 Next
 CreateGUID = tmpGUID
End Function
%>


Kullanımı gayet basit :

 <%= CreateWindowsGUID() %> 
Hakan AK

Son Yazılar