Asp’de Application methodu

Asp’de Application methodu

Normal döngü yaparsanız her defasında Veritabanına sorgu gönderip veriyi alır ve ekrana yazdır.
Buda sayfanın geç gelmesine sebep olur.
Fakat bunu Application ile yaparsak bu çok daha hızlı bir şekilde gelir ve servere bir çok sorgu gönderip yormazsınız.

Örnek vermek gerekirse:

' -- 

If Application("oApplicationNesnem") = "" Then
Set Rec= Server.CreateObject("Adodb.Recordset")
strSQL = "SELECT * FROM tablo  WHERE durum= 1"
Rec.Open strSQL, Connection, 1, 3
Do While NOT Rec.EOF

Application("oApplicationNesnem") = Application("oApplicationNesnem") & Rec("Baslik") & Rec("Kategori")

Rec.MoveNext : Loop
Rec.Close

End If
Response.Write(Application("oApplicationNesnem"))

'--

Bu şekilde Veriyi RAM e yazmış oluruz ve tekrar okurken Boşsa sorguları yapma direk RAM dan yaz diyerek sorguları tekrar tekrar göndermeden hızlı bir şekilde ekrana yazdırmış oluruz.

 

Hakan AK

Son Yazılar