SAP Yetki Objeleri

SAP de yetkilendirme genellikle Yetki Objelerinin oluşturulması, yetki gruplarına dağıtılması ve kullanıcılara bağlanması şeklinde yapılır. İşlem Kodları: SU20 – Yetkilendirme Alanları Bakımı SU21 – Yetkilendirme Objeleri Bakımı SU53 – Son Sorgulanan Yetki Objesi (Yetki almak için Basis e gönderilecek obje.) SE54 – Tablo Bakımı İçin ...

Korumalı: ABAP Tabloyu TXT olarak kaydetme

Merhabalar, Abap'da dosyayı .txt formatında herhangi bir dizine kaydetmek için aşağıdaki kodları kullanabilirsiniz. [sql]   *&---------------------------------------------------------------------* *& Report  Z_TXTSKOD_YUI *& *&---------------------------------------------------------------------* *& *&  Coded : Hakan AK   /  27_10_2015 *&---------------------------------------------------------------------* REPORT  Z_TXTSKOD_YUI. * DOSYA DIZINI DATA : FILENAME TYPE STRING VALUE '\\192.168.100.17\pyo\YUI.TXT'. * VERI TABLOSU DATA : BEGIN OF GT_DATA OCCURS 0, PERNR LIKE PA0001-PERNR, ENAME LIKE PA0001-ENAME, END OF GT_DATA. * YAZDIRILACAK VERILERI AYARLAMA SELECT PERNR ENAME INTO TABLE GT_DATA FROM PA0001  UP TO 100 ROWS WHERE ENDDA EQ '99991231'.  " 31.12.9999 CALL METHOD CL_GUI_FRONTEND_SERVICES=>GUI_DOWNLOAD EXPORTING FILENAME = FILENAME WRITE_FIELD_SEPARATOR = '-' " SEKME KARAKTERI CHANGING DATA_TAB = GT_DATA[] EXCEPTIONS FILE_WRITE_ERROR  = 1 NO_BATCH          = 2 GUI_REFUSE_FILETRANSFER = 3 INVALID_TYPE = 4 NO_AUTHORITY = 5 UNKNOWN_ERROR = 6 HEADER_NOT_ALLOWED = 8 FILESIZE_NOT_ALLOWED = 9 HEADER_TOO_LONG = 10 DP_ERROR_CREATE = 11 DP_ERROR_SEND = 12 DP_ERROR_WRITE = 13 UNKNOWN_DP_ERROR = 14 ACCESS_DENIED = 15 DP_OUT_OF_MEMORY = 16 DISK_FULL = 17 DP_TIMEOUT = 18 FILE_NOT_FOUND = 19 DATAPROVIDER_EXCEPTION = 20 CONTROL_FLUSH_ERROR = 21 NOT_SUPPORTED_BY_GUI = 22 ERROR_NO_GUI = 23 OTHERS = 24. IF SY-SUBRC EQ 0. WRITE : ' DOSYA AKTARILDI '. ELSE. MESSAGE ID SY-MSGID TYPE 'S' NUMBER SY-MSGNO WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4 DISPLAY LIKE 'E'. ENDIF.   [/sql]

ABAP Basit Şekilde Excele Veri Aktarma

Dosyanın Kaydedildiği dizin: C:\Users\KULLANICI_ADINIZ\Documents\SAP\SAP GUI Belgelerde SAP -->SAP GUI klasorunde [css] REPORT Z_HDENEME2. TABLES: MARA. DATA: ITAB LIKE MARA OCCURS 0 WITH HEADER LINE. SELECT * FROM MARA INTO TABLE ITAB UP TO 100 ROWS. CALL FUNCTION 'WS_DOWNLOAD' EXPORTING FILENAME = ...