SAP Yetki Objeleri

SAP de yetkilendirme genellikle Yetki Objelerinin oluşturulması, yetki gruplarına dağıtılması ve kullanıcılara bağlanması şeklinde yapılır. İşlem Kodları: SU20 – Yetkilendirme Alanları Bakımı SU21 – Yetkilendirme Objeleri Bakımı SU53 – Son Sorgulanan Yetki Objesi (Yetki almak için Basis e gönderilecek obje.) SE54 – Tablo Bakımı İçin ...

SAP Performans Kriterleri – ST04

Günümüzde uygulama performansı oldukça önemli bir yer teşkil etmektedir. Uygulama performansı deyince işlemci, hafıza ve disk gibi donanım kaynaklarının efektif ve etkin olarak kullanılması, kurgulanan altyapının ölçülebilir değer aralıkları içerisinde bulunması anlaşılmalıdır. Bahsi geçen değer aralıkları donanım, veritabanı ve uygulama ...

SAP sisteminde hızlıca bir kaç tabloyu birbirine bağlayıp, hızlıca raporlama ekranları oluşturmak için müthiş çözüm SQVI adımı. SQVI adımında birden fazla tablo bir birine nasıl bağlanır ve seçim ekranları nasıl oluşturulur akabinde çalşmasını buradan izleyebilirsiniz.