DBA veya Developer'ın tüm tablolardan veya SQL Server'daki tüm Veritabanlarındaki tüm tabloların satır sayımından tüm satır sayısını almanız gerektiği birçok kez vardır. Tablolarda yer alan satır sayısını saymanın hızlı bir yoluna ihtiyacınız olabilir. Aşağıdaki SQL kodu, satır sayılarını alacaktır; Veritabanındaki tüm tablolardan ...

Computed kolonlar

Computed Column bir tablodaki bir veya birden fazla kolondan yapılan bir hesaplama sonucu olarak üretilen bir kolon’dur. Örneğin tabloda Salary,Extra ve Total kolonlarınız var. Salary ve Extra kolonlarınızın toplamınında Total kolonu olarak tablonuzda yer almasını istiyorsanız bu tabloda computed column oluşturmalısınız. Aşağıdaki şekilde ...

DBA için sql sorguları

Top adhoc queries memory consumption total [crayon-5ce2661e87bf0670324343/] CPU Utilization by Databases [crayon-5ce2661e87bf9093535607/] More Information about CPU Utilization with SQL Text (Full Data) [crayon-5ce2661e87bfe792799309/] All the information about CPU Utilization by databases [crayon-5ce2661e87c02358491888/]