Dynamic Pivot Query in SQL Server

Bununla birlikte, bir sütundan belirsiz değerlerin gelmesi söz konusu olduğunda, sorgu tasarım zamanında PIVOT yan tümcesinde bu değerleri karşılayamayız. Ayrıca, SQL Server bu senaryoda kullanılabilecek hiçbir yerleşik işlev sağlamamaktadır. Dinamik olarak T-SQL ...

Sıralı GUID Oluşturmak – NewSequentialID

GUID dünya üzerinde kim,nerede, ne zaman oluşturulsa oluştursun bir benzeri olmayan 128 Bitlik(16-Byte) bir Unique Identifier (Benzersiz Kimlik) ‘dır. SQL Server‘da GUID değeri NEWID() fonksiyonu ile elde edebiliyoruz. SQL Server 2008 ile birlikte gelen ve diğer sürümlerde de desteklenen NewSequentialID() fonksiyonu ise bize sıralı bir GUID değeri vermektedir. NewSequentialID() fonksiyonu her çalıştırıldığında sonra GUID değerinden daha büyük bir GUID değeri ...

MSSQL Yılın, Ayın ve Haftanın İlk ve Son Günleri

Microsoft SQL Server’da tarih işlemlerinin çok sık yapılmasından ve değişik biçimlere ihtiyaç duyulmasından dolayı SQL Server çok çeşitli tarih fonksiyonlarına içinde barındırır. Çoğu uzman kullanıcıda bunları bilir ve kullanır. Ama öyle zaman bir gelir ki var olan tarih fonksiyonları istediğimiz ...

SQL Server date formats

How to get different SQL Server date formats Use the date format option along with CONVERT function To get YYYY-MM-DD use SELECT CONVERT(varchar, getdate(), 23) To get MM/DD/YYYY use SELECT CONVERT(varchar, getdate(), 1) Check out the chart to get a ...

DBA veya Developer'ın tüm tablolardan veya SQL Server'daki tüm Veritabanlarındaki tüm tabloların satır sayımından tüm satır sayısını almanız gerektiği birçok kez vardır. Tablolarda yer alan satır sayısını saymanın hızlı bir yoluna ihtiyacınız olabilir. Aşağıdaki SQL kodu, satır sayılarını alacaktır; Veritabanındaki tüm tablolardan ...