SQL Ay Adını veren Scalar-valued fonkyion

SQL Ay Adını veren Scalar-valued fonkyion yazalım. Senaryo : Fonksiyona ay numarasını verelim bize ay ismini döndürsün AyAdi(1) = Ocak gibi. Skaler Değerli Fonksiyonları aşağıki resimdeki ilgili adıma ( Scalar-valued Function ) klasörüne sağ tıklayın,     Aşağıdaki örnek kodu ...

SQL Server Tablolar arası ilişkileri silmek

Tabloları silebilmemiz için öncelikle aralarındaki ilişkileri silmemiz gerekiyor. Tablolar birbirleri ile bağlantılı olduğunda sadece uygun sıra ile bu tabloları silebiliyoruz ve eğer sizin de 200 küsür tablonuz varsa ve bu tablolar arasındaki ilişkiler içinden çıkılamayacak gibiyse öncelikli olarak bu ilişkileri ...

SQL Exists Ve Not Exists Kullanımı

WHERE ile IN ifadesinin kullanımına benzer olarak, EXISTS ve NOT EXISTS ifadeleride alt sorgudan getirilen değerlerin içerisinde bir değerin olması veya olmaması durumunda işlem yapılmasını sağlar. EXISTS ifadesi kullanıldığında, alt sorguda istenilen şartların yerine getirildiği durumlarda üstteki sorgu değer üretir. ...