.NET Güvenlik seviyesi değişimi

“Trust Level (Güvenlik Seviyesi)”, Web uygulamalari tarafindan hangi islemlerin yapılabilecegini veya yapilamayacagini belirleyen Web.config dosyasindan ayarlanabilen izinleri ifade eder. ASP.NET 1.0, 2.0,3.0,3.5 ve 4.0  sunucularımız varsayılan Medium Trust düzeyi ile aşağıda detayları verilenOleDbPermission,OdbcPermission, ConfigurationPermission, ReflectionPermission ,az-kisitlayici (less-restrictive) WebPermission ve SocketPermissionkullanmaktadir:

Entity Framework Linq Son Kayıt Numarası ( son id numarası ) almak için aşağıdaki kodları kullanabilirsiniz. php mysql de bu işlem çok kolay mysql_insert_id() ile alınıyor, linq için böyle basit fonksiyon varmı bilmiyorum ama şuan işimi gören bu : [crayon-594ced3881ec9219259373/]  

Entity Linq’de direk sql çalıştırma

Merhaba arkadaşlar linq de direk sql çalıştırmak istiyorsanız aşağıdaki kod işinizi görecektir. linq mesela silme ve güncelleme işlemlerinde toplu kayıtlarda sıkıntılı oluyor. bunun için hızlı çözüm direk sql çalıştırmak :) [vbnet] dbEntities1 ent = new dbEntities1(); var requestData0 = ent.Database.ExecuteSqlCommand("UPDATE tablo SET AlanAdi ...

asp.net c# basit veritabanı

asp.net c# basit veritabanı ver çekme, veri tabanına bağlanmak için aşağıdaki yordamları izleyebilirsiniz; [syntax type="html"] SqlConnection baglanti = new SqlConnection("Server=IP_ADRES; Database=VERITABANI_ADI; UID=KULLANICI_ADI; PWD=SIFRE;"); SqlCommand komut = new SqlCommand(); baglanti.Open(); komut.Connection = baglanti; komut.CommandText = "Select * from tablo where id= 12"; komut.ExecuteNonQuery(); SqlDataReader dr = komut.ExecuteReader(); if (dr.Read()) { deneme.Text = dr["sutun_adi"].ToString(); } else { deneme.Text ...