For döngüsü programlamanın her dilinde en çok kullanılan döngülerin en başlarında gelir. For döngüsü ile bir şartı belirli bir sayı kadar döndürebiliriz. For döngüsü ile birlikte continue ve break deyimlerinide kullanabiliriz. continue: For döngüsü içinde bir if şartı belirterek continue ile bu şartı ...

Asp.Net CheckboxList

Uzun zaman sonra tekrar böyle makalelere dönmek güzel bir duygu. Ki bu anı inanamazsınız 15 gündür bekliyorum ve artık ara vermek yok diyorum kendime böyle bir söz veriyorum. Konumuz bu sefer Checkboxlist. Aslında bu konu hakkında yazı yazma nedenim ise yine ...

.NET Güvenlik seviyesi değişimi

“Trust Level (Güvenlik Seviyesi)”, Web uygulamalari tarafindan hangi islemlerin yapılabilecegini veya yapilamayacagini belirleyen Web.config dosyasindan ayarlanabilen izinleri ifade eder. ASP.NET 1.0, 2.0,3.0,3.5 ve 4.0  sunucularımız varsayılan Medium Trust düzeyi ile aşağıda detayları verilenOleDbPermission,OdbcPermission, ConfigurationPermission, ReflectionPermission ,az-kisitlayici (less-restrictive) WebPermission ve SocketPermissionkullanmaktadir:

Entity Framework Linq Son Kayıt Numarası ( son id numarası ) almak için aşağıdaki kodları kullanabilirsiniz. php mysql de bu işlem çok kolay mysql_insert_id() ile alınıyor, linq için böyle basit fonksiyon varmı bilmiyorum ama şuan işimi gören bu : [crayon-59ee1e0bb2e4a005780488/]