Asp.Net CheckboxList

Uzun zaman sonra tekrar böyle makalelere dönmek güzel bir duygu. Ki bu anı inanamazsınız 15 gündür bekliyorum ve artık ara vermek yok diyorum kendime böyle bir söz veriyorum. Konumuz bu sefer Checkboxlist. Aslında bu konu hakkında yazı yazma nedenim ise yine ...

.NET Güvenlik seviyesi değişimi

“Trust Level (Güvenlik Seviyesi)”, Web uygulamalari tarafindan hangi islemlerin yapılabilecegini veya yapilamayacagini belirleyen Web.config dosyasindan ayarlanabilen izinleri ifade eder. ASP.NET 1.0, 2.0,3.0,3.5 ve 4.0  sunucularımız varsayılan Medium Trust düzeyi ile aşağıda detayları verilenOleDbPermission,OdbcPermission, ConfigurationPermission, ReflectionPermission ,az-kisitlayici (less-restrictive) WebPermission ve SocketPermissionkullanmaktadir:

PHP Veri Doğrulama

Bu sınıf ile doğrulama ve istek giriş değerlerini filtre edebilirsiniz. Farklı kurallara göre doğrulama gerçekleştirmek için bir istek yöntemi adı ve bir istek değişken adı alabilir birkaç statik fonksiyonları sağlar. Ek doğrulama ...

Entity Framework Linq Son Kayıt Numarası ( son id numarası ) almak için aşağıdaki kodları kullanabilirsiniz. php mysql de bu işlem çok kolay mysql_insert_id() ile alınıyor, linq için böyle basit fonksiyon varmı bilmiyorum ama şuan işimi gören bu : [crayon-594ced3ed166f273456091/]  

Regex – Regular Expressions (Düzenli İfadeler)

Adından da anlaşıldığı üzere bir metnin içindeki verinin, belli kurallara göre değiştirilmesi veya bulunması işlemidir. Test için http://www.regexr.com/ adresini kullanabilirsiniz. Dot Matches (Nokta Eşleşmeleri) . herhangi bir karakteri temsil eder. /./ ifadesini uyguladığımızda metindeki tüm veriyi seçer.