Php ile Sap RFC bağlantı

Profesyoneller için bu konu biraz sıkıcı olabilir. Örnek olarak Satıcı ana verilerini ekranda gösterip, ekrandan satıcıya tıkladığımızda da o satıcıya ait malzemeleri ekranda listeleyen örneği yapacağız. 1.Adım SAP üzerinde uzaktan erişilebilir bir fonksiyon oluşturuyoruz. Bu fonksiyonun özelliklerini sırasıyla resimlerdeki gibi yapmalısınız. ...

PHP Karışık string oluşturma

PHP karışık string oluşturma fonksiyonu aşağıdadır. Bunu şifre üretmek yada uniq değerler oluşturmak için kullanabilirsiniz çıktısı: [php] 5IUUiapJaBDmweshisIc0pk53kwwpJq710qkTyzIRv673sKhaLFOuCy7OqjC606v5DH3QUKJebQbjyflQwHQJIIAFbm9IC6Ke1O256e07b508bc8f [/php] Fonksiyon [php] function randomAlphaNum($amount){ $numchars = $amount; $chars = explode(',','a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9'); $random=''; for($i=0; $i<$numchars;$i++) { $random.=$chars[rand(0,count($chars)-1)]; } return $random; } echo randomAlphaNum(32); echo "<br />".randomAlphaNum(100); [/php]

Sayfadaki linkleri bul

[php] $html = file_get_contents('http://www.website.com'); $dom = new DOMDocument(); @$dom->loadHTML($html); $xpath = new DOMXPath($dom); $hrefs = $xpath->evaluate("/html/body//a"); for ($i = 0; $i < $hrefs->length; $i++) { $href = $hrefs->item($i); $url = $href->getAttribute('href'); ...