WordPress için çok faydalı SQL sorguları

Eğer sizin bir phpMyAdmin paneliniz yoksa yada bu panele erişim yetkiniz yoksa bu sorguları WordPress SQL Executioner isimi WordPress eklentisini kullanarak da gerçekleştirebilirsiniz. Site URL ve home URL bağlantılarının güncellenmesi WordPress’i ilk kurduğunuzda site adresiniz “site URL” ve ...

PHP Veri Doğrulama

Bu sınıf ile doğrulama ve istek giriş değerlerini filtre edebilirsiniz. Farklı kurallara göre doğrulama gerçekleştirmek için bir istek yöntemi adı ve bir istek değişken adı alabilir birkaç statik fonksiyonları sağlar. Ek doğrulama ...

PHP Karışık string oluşturma

PHP karışık string oluşturma fonksiyonu aşağıdadır. Bunu şifre üretmek yada uniq değerler oluşturmak için kullanabilirsiniz çıktısı: [php] 5IUUiapJaBDmweshisIc0pk53kwwpJq710qkTyzIRv673sKhaLFOuCy7OqjC606v5DH3QUKJebQbjyflQwHQJIIAFbm9IC6Ke1O256e07b508bc8f [/php] Fonksiyon [php] function randomAlphaNum($amount){ $numchars = $amount; $chars = explode(',','a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9'); $random=''; for($i=0; $i<$numchars;$i++) { $random.=$chars[rand(0,count($chars)-1)]; } return $random; } echo randomAlphaNum(32); echo "<br />".randomAlphaNum(100); [/php]

Sayfadaki linkleri bul

[php] $html = file_get_contents('http://www.website.com'); $dom = new DOMDocument(); @$dom->loadHTML($html); $xpath = new DOMXPath($dom); $hrefs = $xpath->evaluate("/html/body//a"); for ($i = 0; $i < $hrefs->length; $i++) { $href = $hrefs->item($i); $url = $href->getAttribute('href'); ...