Ziyaretçilerin hangi il den olduğunu bulmak

Sitemize giren ziyaretçilerin hangi şehirden girdiğini ip adresi kullanarak bulmak istiyorsanız aşağıdaki fonksiyonu kullanabilirisiniz :) [php] <? // $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; $veri = file_get_contents("http://freegeoip.net/xml/". $ip); preg_match('@&lt;RegionName&gt;(.*?)&lt;/RegionName&gt;@si',$veri,$data); echo $data[1]; // ?> [/php]

Kullanımı basit php doğrulama fonksiyonu

[crayon-594ced6391821057090320/] [php] <?php function tckimlik($tckimlik){ $olmaz=array('11111111110','22222222220','33333333330','44444444440','55555555550','66666666660','7777777770','88888888880','99999999990'); if($tckimlik[0]==0 or !ctype_digit($tckimlik) or strlen($tckimlik)!=11){ return false; } else{ for($a=0;$a<9;$a=$a+2){ $ilkt=$ilkt+$tckimlik[$a]; } for($a=1;$a<9;$a=$a+2){ ...