Entity Framework de Stored Procedure kullanmak

Entity Framework de Stored Procedure kullanmak

Entity Framework, LINQ to Entities veya Entity SQL sorgularını temel alarak veritabanının yerel komutlarını otomatik olarak oluşturabilir ve ayrıca verileri ekleme, güncelleme veya silme komutlarını oluşturabilir. Bu adımları geçersiz kılmak ve kendi önceden tanımlı saklı yordamlarınızı kullanmak isteyebilirsiniz. Saklı yordamları, verileri almak veya kayıtları bir veya birden çok veritabanı tablolarına eklemek / güncelleştirmek / silmek için kullanabilirsiniz.

Örnek Procedure:

ADO.Net Entity Data Modeli oluşturun, Model seçiminiz : EF Designer from database

Entity Framework stored procedure

Select GetCoursesByStudentId. Make sure that the Import selected stored procedures and functions into the entity model checkbox is selected and then click Finish.

Entity Framework stored procedure

Entity Framework stored procedure

Entity Framework stored procedure

Entity Framework stored procedure

Context:

Entity Framework stored procedure

 

Örnek Kullanımı:

Yukarıda gösterilen kod, aşağıdaki ifadeyi yürütür:

exec [dbo].[GetCoursesByStudentId] @StudentId=1

Kolay gelsin

 

Hakan AK

Son Yazılar