PHP ile get, post temizleme

PHP ile get, post temizleme

Veritabanınımıza veri girişi yaparken oldukça SQL saldırılarına dikkatli olmalıyız. Bu konuda alabileceğimiz en önemli tedbir veritabanına kayıt edilecek bilgilerinizi temizlemektir

 

<?php
function cleanInput($input) {
 
 $search = array(
  '@<script[^>]*?>.*?</script>@si',  // Javascript kodlarını temizleme
  '@<[\/\!]*?[^<>]*?>@si',      // HTML kodlarını temizleme
  '@<style[^>]*?>.*?</style>@siU',  // Stil kodlarını düzenleme
  '@<![\s\S]*?--[ \t\n\r]*>@'     // Çoklu yorum satırlarını temizleme
 );
 
  $output = preg_replace($search, '', $input);
  return $output;
 }
 
function sanitize($input) {
  if (is_array($input)) {
    foreach($input as $var=>$val) {
      $output[$var] = sanitize($val);
    }
  }
  else {
    if (get_magic_quotes_gpc()) {
      $input = stripslashes($input);
    }
    $input = cleanInput($input);
    $output = mysql_real_escape_string($input);
  }
  return $output;
}
 
//YUKARIDAKİ FONKSİYONLARIN KULLANIMI
 
 $kotu_veri = "Merhaba <script src='http://www.kotuniyetlibirsite.com/kotu_script.js'></script>guzel bir gun!";
 $temiz_veri = sanitize($kotu_veri);
  
 echo $temiz_veri;
  
 // Çıktı: Merhaba guzel bir gun!"
 
 // Ya da formlardan gelen veriyi şu şekilde temizleyebilirsiniz:
 //$_POST = sanitize($_POST);
 //$_GET = sanitize($_GET);
?>

 

Kaynak : http://www.yakuter.com/php-ile-veritabani-girdilerini-temizleme/

Hakan AK

Son Yazılar