PHP String Foreach Naıl Yapılır?

PHP String Foreach Naıl Yapılır?

PHP String Foreach Naıl Yapılır?

Bu sınıf dizeleri karakter dizileri olarak işleyebilir.

Dizileri manipüle etmek için verilenlerle eşdeğer olan belirli dizeleri değiştirmek için işlevler sağlar.

Şu anda, explode, foreach, strposall, strposreplace, strposadd vb. Gibi işlevler sağlayabilir.

Örnek Kullanım :

strforeach.class.php

 

Hakan AK

Son Yazılar