SQL Sorgusu Performansını Ölçme

SQL Sorgusu Performansını Ölçme

STATISTICS komutlarını kullanma

SSMS’de bir sorgu üzerinde çalışırken, mevcut iki komutun hepsini kullanmaktan daha kolay, daha doğru ve daha ayrıntılı bir yaklaşım var:
SET STATISTICS TIME ON;

Bu komut, SSMS’ye, o sorgu penceresinde daha sonra çalıştırdığınız tüm sorgularla ilgili tüketilen CPU süresini ve geçen süreyi yakalamasını söyler. Çıktı Mesajlar sekmesine gönderilir.
SET STATISTICS IO ON;

Bu komut, SSMS’ye, o penceredeki müteakip sorgular tarafından diskten veya bellektan okunan veri miktarını yakalamasını söyler. Yine çıktı, Mesajlar sekmesine gönderilir.

Örnek :

Biraz daha karmaşık bir örnek

Yukarıdaki örnekte yalnızca bir tablo bu komutların ne yaptığını açıklığa kavuşturmalıdır, ancak birkaç tabloya giden bir sorguya bakalım ve elde edeceğiniz çıktı türlerini görebilmek için biraz daha işe yarar:

Burada, her iki tabloda da sorguda referans verilen IO’nun yakalandığını görebilirsiniz.

Hakan AK

Son Yazılar