Ürün yöneticisi kimdir ve neler yapar?

Ürün yöneticisi kimdir ve neler yapar?
 1. Müşteriyi tanır. Mevcut müşterilerin problemlerini bilir, gelecekteki müşterilerin de problemlerini bulmaya çalışır.
 2. Çok iyi hikaye anlatabilir. Ürünü sunarken özellik değil, hikaye ve hayal satar. Müşterilerin ihtiyacını anlar ve onlara özel kurgular geliştirir.
 3. Basınla iletişim kurar. Bu süreçte yine bu hikayelerden faydalanır, ürünün teknik özelliklerini ön plana çıkartmaz.
 4. İlk beta müşterileri bulur, kimle çalışma yapabileceğini kurgular, ürünü kullandırır ve geribildirimleri toplar.
 5. Ürünü bir yıldır kullanan mutlu müşterilerle 1–1 ilişkiler kurarak onlardan vaka çalışması için zaman ayırmalarını ister.
 6. Vaka çalışmasını hazırlar, metni yazar, hikayesini oluşturur ve web sayfasından yayınlar.
 7. Drip marketing kurallarını oluşturur (adım adım pazarlama) . E-posta adresini bırakan potansiyel müşterileri öngörülen kriterlere göre eğitir.
 8. Temel web sayfası hazırlama becerilerine sahiptir.
 9. Ürünün fiyatını ya da fiyat basamaklarını belirler, bunu yaparken diğer ürünleri inceler. Düşük fiyatın her zaman daha fazla satış getirmediğini bilir. Gerekiyorsa müşteriye göre fiyatlama yapar.
 10. Ürün eğer beklentileri karşılamıyorsa iş modelini pivot etme konusunda acele etmez ve/veya geç kalmaz.
 11. Tasarım ve kullanıcı deneyimi konusunda derin bilgi sahibidir, ama takıntılı değildir. Tasarımcı ekiple uyum içinde çalışır.
 12. Tasarımcı ekibe ne istediğini detaylı bir şekilde aktarabilir. Gerekirse temel çizimleri önceden yapar, analiz dokümanını kısaca hazırlar.
 13. Hangi özelliklerin ne zaman kullanılacağını bilir. Gereksiz kısımları eler. Görünmesi gerekmeyen alanları gizler, gruplar ya da kaldırır.
 14. Orkestra şefi gibi çalışarak, kurumdaki diğer ekiplerin ürün geliştirme sürecine aktif katılımını teşvik eder.
 15. Bu grupların her birisinin isteklerini ve taleplerini dengeler, satışı artıracak ve ürün vizyonunu tamamlayacak şekilde tüm grupların senkronize olmasını sağlar.
 16. Rakiplerin benzer ürünlerini onlardan daha iyi bilir.
 17. Rakiplerini tanır. Pazarı koklar. Kulağı deliktir. Her türlü kanaldan (sosyal medya, web, blog) onları takip eder.
 18. Mali, teknolojik ve idari bahaneler yaratmaz. Öncelikle ürününe odaklanır. Zamanını verimli kullanır. İnsanlarla değil olaylarla ilgilenir.
 19. Sadece ürünün kendisine değil, gelire ve müşteriye de odaklanır. Üründe ne kadar çok özelliğin olduğu ikinci plandadır.
 20. Ürünü geliştirmek için nitel ve nicel değerlerden faydalanır. Sayılar, içgüdü ve geribildirimleri kullanarak ürünü nereye doğru evrimleştireceğini bilir.
 21. Kendi işiyle ilgili raporlamaları zamanında yapar ve hem üst, hem de yan birimlerle paylaşır. Ürün geliştirme sürecinin tüm kurum içinde şeffaf yapılmasına özen gösterir.
 22. Ekipten gelen fikirler anlamsız gibi göründüğü zamanlarda bile ekip arkadaşlarıyla iletişimi sağlam temellere kurar. Önerilerin ne kadar geçerli olduğunu değil, sürekli akmasını önemser.
 23. Ekip arkadaşlarını sürece dahil eder, gerektiğinde işleri delege eder ve çıktıların 10x olmasını sağlar. Her işe kendisi yetişmez.
 24. Belirli bir özelliği geliştirmek için ne kadar zaman ve maliyet harcanacağını bilir. Ürün yol haritasını ve zaman planını haftalık takip eder.
 25. Bir düşünceyi ürüne aktarmadan önce herkesin fikrini alır. Yapılan işin farklı boyutta konuya bakan ekiplerce sorgulanmasını sağlar.
 26. İşini severek ve stressiz yapar. Gergin değildir, ortamdaki gerginliği de alır. Detaylarla ilgilenir, ancak içinde boğulmaz. Bu sayede ekip arkadaşlarıyla empati kurabilir ve iletişimi daha sağlam temellere kurar.
 27. Hem ekiple, hem de müşterilerle uzun soluklu iletişim kurarak kısa vadeli sebep-sonuç ilişkilerinden kaçınır.
 28. Ürünün konuşlandırma sürecine dahil olur. Müşteri ile doğrudan ilişki kurar.
 29. Yeni sürüm çıkmadan önce yapılması gereken tüm işlemleri uçtan uca koordine eder.
 30. Her türlü müşteri şikayetinin, kimden ve kaç kez geldiğini bilir ve takip eder. Bu şikayetlere uygun şekilde ürününü geliştirir.
 31. Ürününün pazarlamasını yapar. Şirketi de bu yönde eğitir. Pazarlama ekiplerinden gelen geribildirimleri dinler.
 32. Odaklıdır. Müşterilerinin tüm sorunlarını hemen çözmeye çalışmaktansa öncelik ve zaman planı yapar, buna göre geliştirme planı çıkartır.
 33. Ürünün her noktasını iyi bilir. En az testçiler kadar konusuna hakimdir.
 34. Ürünle ilgili büyük resme bakabilir. Ürüne ekleyeceği her özelliğin müşterilere ne sağlayacağını tasarlar. Stratejik olarak ilerler.
 35. Satış ekibini düzenli olarak eğitir. Daha çok satış yapabilmeleri için ürünü satış ekibine göre, satış ekibini de ürüne göre “düzenler”. Satış stratejilerinde etkin rol oynar.
 36. Ürünün yeni özelliğini kullanan müşterileri bulur, onları dinler, geribildirim alır ve bunu takım ile paylaşır.
 37. Benzer şekilde tatmin olmuş müşterilerden gelen pozitif geribildirimleri tüm ekip ile paylaşır, güven sağlar, kuruma mutluluk yayar 🙂
 38. Potansiyel iş ortaklıklarını araştırır. Ürünün hedef coğrafyada yayılması için kimlerle işbirliği yapacağını çıkartır ve bunları hayata geçirir.
 39. Ürün eğitim dokümanları ve videolarını hazırlar. Eğer bu süreç için üçüncü parti firma ile çalışılacaksa onlarla birlikte sürece uçtan uca dahil ve hakim olur. (kendime not: son bir yılda 200 sayfaya yakın doküman hazırlamışım)
 40. Teknolojik gelişmelerden haberdar olur ve bunları ürüne gereken noktalarda yansıtmak için geliştirici ekip ile birlikte çalışır.

Bu kadar çok madde yazdıktan sonra şu çıkarımı kolayca yapabiliriz: Ürün yöneticisi asla firma içi ve dışından gelen fikirleri alıp bunların arasından iyiyi seçtikten sonra geliştirme ekibine iş verip yapılmasını sağlayan kişi değildir.

Bilakis, hızlı geliştirme, takım oyunu oynama, müşteriyi tanıma, daha fazla satış yapabilme, kullanıcı deneyimi artırma — ve burada sayılamayacak kadar çok beceriyi bir arada tutan kişidir.

Hal böyle olunca, bu kadar çok işi yapabilecek beceriye sahip olan ürün yöneticisi; dinleyen, karar verebilen, net iletişim kurabilen ve egolarından arınmış bir kişi olmalıdır.

Kısacası, iyi bir ürün yöneticisi her zaman kazanır.

Hakan AK

Son Yazılar