SQL Ay Adını veren Scalar-valued fonkyion

SQL Ay Adını veren Scalar-valued fonkyion yazalım. Senaryo : Fonksiyona ay numarasını verelim bize ay ismini döndürsün AyAdi(1) = Ocak gibi. Skaler Değerli Fonksiyonları aşağıki resimdeki ilgili adıma ( Scalar-valued Function ) klasörüne sağ tıklayın,     Aşağıdaki örnek kodu ...

SAP Yetki Objeleri

SAP de yetkilendirme genellikle Yetki Objelerinin oluşturulması, yetki gruplarına dağıtılması ve kullanıcılara bağlanması şeklinde yapılır. İşlem Kodları: SU20 – Yetkilendirme Alanları Bakımı SU21 – Yetkilendirme Objeleri Bakımı SU53 – Son Sorgulanan Yetki Objesi (Yetki almak için Basis e gönderilecek obje.) SE54 – Tablo Bakımı İçin ...

SAP HR BAPI/RFC Listesi – Part 3

SAP HR BAPI/RFC Listesi – Part 1 SAP HR BAPI/RFC Listesi – Part 2 Function Group for Object BUS302901 BAPI_BEN_BUS302901_GET_DEP Health plan dependents BAPI_BEN_BUS302901_GET_POS_DEP Possible health plan dependents HRBEN00BUS302902 Function group for object BUS302902 BAPI_BEN_BUS302902_GET_BEN Beneficiary for insurance BAPI_BEN_BUS302902_GET_POS_BEN Possible beneficiaries for insurance Function group for ...

SAP HR BAPI/RFC Listesi – Part 2

HR TRIP:Interface to Trip Costs BAPI_TRIP_APPROVE Approve trip BAPI_TRIP_CANCEL Cancel trip BAPI_TRIP_CHANGE_STATUS Change status of trip BAPI_TRIP_CHECK_STATUS Establish status of trip BAPI_TRIP_COLLECT_MILEAGE Determination of employee trip segments BAPI_TRIP_CREATE_FROM_DATA Create EmployeeTrip with CallTransaction on PR01 BAPI_TRIP_DELETE Delete Trip BAPI_TRIP_EXISTENCECHECK ExistenceCheck object: EmployeeTrip BAPI_TRIP_GET_DETAILS Print detail tables for trip (receipt entry BAPI_TRIP_GET_FORM ...

SAP HR BAPI/RFC Listesi – Part 1

PERSONAL DATA BAPI_PERSDATA_CHANGE Change personal data BAPI_PERSDATA_DELETE Delete personal data BAPI_PERSDATA_DELIMIT Delimit personal data validity period BAPI_PERSDATA_GETLIST Read instances BAPI_PERSDATA_GETDETAIL Read personal data BAPI_PERSDATA_GETDETAILEDLIST Read instances with data BAPI_PERSDATA_SIMULATECREATION Simulation: Create personal data BAPI_PERSDATA_CREATESUCCESSOR Create subs.personal data record EMPLOYEE COMUNICATIONS BAPI_EMPLCOMM_CHANGE Change communication BAPI_EMPLCOMM_CREATE Create communication BAPI_EMPLCOMM_DELETE Delete communication BAPI_EMPLCOMM_DELIMIT Delimit communications BAPI_EMPLCOMM_GETDETAIL Read ...