SQL Server da tüm tabloları silme?

I do this step by step as follows:

  1. Select ‘Tables’ on the database tree (Object Explorer)
  2. Press F7 to open Object Explorer Details view
  3. In this view select tables which have to be deleted (in this case all of them)
  4. Press Delete until all tables are deleted (you repeat it as many times as amount of errors due to key constraints/dependencies)

Multiple Rows Using STRING_AGG

Using STRING_AGG

STRING_AGG kullanmanın en basit yolu, ifade argümanı ve bir ayırıcı için sütun adı sağlamaktır. İfade argümanı herhangi bir veri türünü alır ve birleştirirken VARCHAR veya NVARCHAR’a dönüştürülür, ancak ayırıcı argüman bir VARCHAR veya NVARCHAR olmalıdır. İşte bir örnek:

Başlamak için, çekme sütunlarıyla bir tablo oluşturalım. Bu örnekte, bir sütunu Şehir, diğeri ise MüşteriAdı olarak adlandırdım.

STRING_AGG Fonksyion Örneği:

 

sql rows to cell – satırları hücrede gösterme

MsSQL de bir hücre içinde diğer tablodaki ona bağlı satırları gömmek istiyorsanız aşağıdaki kod parçası işinize yarayacaktır:

başka bir örnek:

 

SQL Server 2017 üzerinde ise STRING_AGG fonksiyonunu kullanabilirsiniz

 

 

SQL Server Job kurma script

 

SQL Server Agent başlatma

To see the state of “Agent XPs” option, run the folowing code:

EXEC sp_configure 'show advanced options', 1
GO
RECONFIGURE
GO
EXEC sp_configure 'Agent XPs'

Agent_xps_disabled_sp_configure

To enable the SQL Server Agent extended stored procedures:

EXEC sp_configure 'show advanced options', 1
GO
RECONFIGURE
GO
EXEC sp_configure 'Agent XPs', 1
GO
RECONFIGURE
GO

Agent_xps_enable_sp_configure

The setting takes effect without a server restart.

To see the state of “Agent XPs” option again:

EXEC sp_configure 'show advanced options', 1
GO
RECONFIGURE
GO
EXEC sp_configure 'Agent XPs'

Agent_xps_enabled_sp_configure

Refresh Management Studio Object Explorer…

Agent_xps_refresh_object_explorer

JS ile timeout yönetimi

 

Classic ASP ve Unix Time Stamp

Daha çok evrenselleştirilmiş makine saat birimidir. İçerisinde gün, ay, yıl, saat, dakika, saniye, salise, saat fark bilgisi, lokasyon gibi kodlanmış bilgileri barındırır. Classic asp ile bu birimleri çevirmek, düzenlemek  zor olabilir. Bunun için yardımcı bir fonksiyona ihtiyaç vardır. İşte ihtiyacınız olan ve classic asp ile oluşturacağınız Kod Kütüphanenizde bulunması gereken önemli bir fonksiyon.

 

ASP İle Soap İletişim Örneği

ASP ile SOAP kullanımı biraz dertlidir. Ben yakın zamanda ki bir projemde iletişimi sağlamak için hazırladığım kod örneğini paylaşıyorum. Tabii yapıya göre, node isimlerine göre düzenlemeniz gerekebilir fakat ilk adım iletişimi sağlamaktır. Aşağıda ki kod örneği ile bu iletişimi sağlayabilirsiniz. s= stringi içinde SOAP yığını oluşturulur. Bu yığın POST_URL kısmında ki adrese POST edilir. Güvenlik için bazı header bilgilerine ihtiyaç duyabilirsiniz. Kod içinde ilgili örnekler mevcuttur. Gidecek header bilgilerini yapınıza ve iletişim kurduğunuz sisteme göre düzenlemeniz mümkündür.

 

Classic ASP de Select2 multi kaydetme

 

Tablarda yetkilendirme

Formun yükleme sonrası ve genel değişkenler kısmında yazılmış örnek kod aşağıdaki gibidir.