PHP ile kordinat mesafesi ölçme

function getDistanceBetweenPointsNew($latitude1, $longitude1, $latitude2, $longitude2) {
$theta = $longitude1 - $longitude2;
$miles = (sin(deg2rad($latitude1)) * sin(deg2rad($latitude2))) + (cos(deg2rad($latitude1)) * cos(deg2rad($latitude2)) * cos(deg2rad($theta)));
$miles = acos($miles);
$miles = rad2deg($miles);
$miles = $miles * 60 * 1.1515;
$feet = $miles * 5280;
$yards = $feet / 3;
$kilometers = $miles * 1.609344;
$meters = $kilometers * 1000;
return compact('miles','feet','yards','kilometers','meters');
}

$point1 = array('lat' => 40.770623, 'long' => -73.964367);
$point2 = array('lat' => 40.758224, 'long' => -73.917404);
$distance = getDistanceBetweenPointsNew($point1['lat'], $point1['long'], $point2['lat'], $point2['long']);
foreach ($distance as $unit => $value) {
echo $unit.': '.number_format($value,4).'
';
}

The example returns the following:

miles: 2.6025
feet: 13,741.4350
yards: 4,580.4783
kilometers: 4.1884
meters: 4,188.3894

No comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.