Etiket: Api ile Bağlanma

Sap Business One (Sap B1) Company’ye Api ile Bağlanma

Aşağıdaki kod satırlarında sap b1 veri tabanına yani api işlemlerinin yapıldığı company isimli objeye nasıl bağlanılacağı konusunda kod örneği mevcuttur.