MS SQL de veritabanını geri dönmek

ms sql de mdf uzantılı veritabanını geri yüklerken farklı veritabanı ile yüklemek için .

USE [master]
GO
CREATE DATABASE [database_name] ON 
( FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.MSSQLSERVER\MSSQL\Data\<database name>.mdf' ),
( FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.MSSQLSERVER\MSSQL\Data\<database name>.ldf' )
 FOR ATTACH ;
GO

No comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.