SQL de ay içindeki günleri listeleme


DECLARE @month TINYINT=1

;WITH CTE_Days AS (
  SELECT DATEADD(
        MONTH,
        @month,
        DATEADD(
          MONTH,
          -MONTH(GETDATE()),
          DATEADD(
            DAY,
            -DAY(GETDATE()) + 1,
            CAST(FLOOR(CAST(GETDATE() AS FLOAT)) AS DATETIME)
          )
        )
      ) Dates
  UNION ALL
  SELECT DATEADD(DAY, 1, Dates)
  FROM  CTE_Days
  WHERE Dates < DATEADD(
        DAY,
        -1,
        DATEADD(
          MONTH,
          1,
          DATEADD(
            MONTH,
            @month,
            DATEADD(
              MONTH,
              -MONTH(GETDATE()),
              DATEADD(
                DAY,
                -DAY(GETDATE()) + 1,
                CAST(FLOOR(CAST(GETDATE() AS FLOAT)) AS DATETIME)
              )
            )
          )
        )
      )
)
SELECT CONVERT(date, Dates) as Dates
FROM CTE_Days

No comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.