Classic ASP ve Unix Time Stamp


Daha çok evrenselleştirilmiş makine saat birimidir. İçerisinde gün, ay, yıl, saat, dakika, saniye, salise, saat fark bilgisi, lokasyon gibi kodlanmış bilgileri barındırır. Classic asp ile bu birimleri çevirmek, düzenlemek  zor olabilir. Bunun için yardımcı bir fonksiyona ihtiyaç vardır. İşte ihtiyacınız olan ve classic asp ile oluşturacağınız Kod Kütüphanenizde bulunması gereken önemli bir fonksiyon.

Function ConvertToUnixTimeStamp(input_datetime) 'As String
Dim d : d = CDate(input_datetime)
ConvertToUnixTimeStamp = CStr(DateDiff("s", "01/01/1970 00:00:00", d))
End Function

Function ConvertUnixTimeStampToDateTime(input_unix_timestamp) 'As String [regular datetime]
ConvertUnixTimeStampToDateTime = CStr(DateAdd("s", input_unix_timestamp, "01/01/1970 00:00:00"))
End Function

 

No comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.