Online Kod Editörü


Codemirror kullanımına örnek vereceğim. Bununla otomatik tamamlama yapabilen renklendirilmiş bir kod dizisi oluşturabiliyoruz.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset='utf-8'>
  <meta http-equiv='X-UA-Compatible' content='IE=edge'>
  <title>Code Mirror</title>
  <meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'>
	<link rel="stylesheet" href="https://codemirror.net/addon/hint/show-hint.css">
	<script src="https://codemirror.net/lib/codemirror.js"></script>
	<script src="https://codemirror.net/addon/hint/show-hint.js"></script>
	<script src="https://codemirror.net/addon/hint/xml-hint.js"></script>
	<script src="https://codemirror.net/addon/hint/html-hint.js"></script>
	<script src="https://codemirror.net/mode/xml/xml.js"></script>
	<script src="https://codemirror.net/mode/javascript/javascript.js"></script>
	<script src="https://codemirror.net/mode/css/css.js"></script>
	<script src="https://codemirror.net/mode/htmlmixed/htmlmixed.js"></script>
	<script src="https://codemirror.net/addon/selection/active-line.js"></script>
	<script src="https://codemirror.net/addon/edit/matchbrackets.js"></script>

  <link rel="stylesheet" href="https://codemirror.net/lib/codemirror.css">
  <style type="text/css">
		.CodeMirror {
			font-size: 15px;
			width: 100%, ;
			height: 100%;
		}
	</style>
</head>
<body>
    <div id="code"></div>

    <script type="text/javascript">
      CodeMirror.commands.autocomplete = function(cm) {
        CodeMirror.showHint(cm, CodeMirror.hint.html);
      }
      window.onload = function() {
        editor = CodeMirror(document.getElementById("code"), {
          mode: "text/html",
          theme: "default",
          lineWrapping: true,
          lineNumbers: true,
          styleActiveLine: true,
          matchBrackets: true,
          extraKeys: {
            "Ctrl-Space": "autocomplete"
          },
          value: "<!doctype html>\n<html>\n <div id='main'> \n \n </div> \n</html>"
        });
      };
    </script>
</body>
</html>

 

No comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.