C# ile POST Data Bir Web Sayfasına


Hemen konuya giriyorum .Bir web sayfasına veri postlamak istiyorsak eğer aşağıdaki kodları kullanmalıyız:

{
      String data = "data=post edilecek verimiz"; //Fazlası için &data2=blabla&data3=blablabla

      WebClient wc = new WebClient();
      Uri uri = new Uri(@"http://....../index.aspx", UriKind.Absolute);
      wc.UploadStringCompleted += new UploadStringCompletedEventHandler(wc_UploadStringCompleted);
      wc.Headers["Content-Type"] = "application/x-www-form-urlencoded";
      wc.Encoding = Encoding.UTF8;
      wc.UseDefaultCredentials = true;
      wc.UploadStringAsync(uri, "POST", data);
    }

    private void wc_UploadStringCompleted(object sender, UploadStringCompletedEventArgs e)
    {
      WebClient client = (WebClient)sender;
      client.UploadStringCompleted -= new UploadStringCompletedEventHandler(wc_UploadStringCompleted);
      try
      {
        MessageBox.Show(e.Result); //post sonrasında sayfadan geridönen veridir bu.
      }
      catch { MessageBox.Show("Localde Çalışmaz."); }
    }

Bunun karşısında post edilen veriyi almak için de bulunması zor bir kaynak olarak bu yazıyı paylaşıyorum. PHP tarafında bu iş kolay ama asp.net tarafında biraz karmaşık o yüzden asp.net örneği veriyorum.

public static string data;

    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      data= Request["data"]; // Tırnak içindeki data post ederken "data=post edilecek verimiz" kısmıdır.
      Response.Write(data);
    }

 

No comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.