JS türkçeyi ingiliceye çeviren seo

<script>
   $(document).ready(function(e) {
   $("#username").keyup(function() {
      str = $(this).val();
      str =replaceSpecialChars(str);
      str=str.toLowerCase();
      function replaceSpecialChars(str) {
        var specialChars = [["ş", "s"], ["ğ", "g"], ["ü", "u"], ["ı", "i"],
          ["ö", "o"], ["Ş", "S"], ["Ğ", "G"], ["Ç", "C"], ["ç", "c"],
          ["Ü", "U"], ["İ", "I"], ["Ö", "O"], ["ş", "s"]];

        for (var i = 0; i < specialChars.length; i++) {
          str = str.replace(eval("/" + specialChars[i][0] + "/ig"), specialChars[i][1]);
        }
        return str;
      }
      $("#username").val(str);
    });
  });
  </script>

 

No comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.