Sap Business One (Sap B1) Company’ye Api ile Bağlanma


Aşağıdaki kod satırlarında sap b1 veri tabanına yani api işlemlerinin yapıldığı company isimli objeye nasıl bağlanılacağı konusunda kod örneği mevcuttur.

private SAPbobsCOM.Company _oCompany { get; set; }

ana programın içerisindeyken
_oCompany = new SAPbobsCOM.Company();
_oCompany = CompanyConnection.Connect(_oCompany);

public static Company Connect(Company oCompany)
{
oCompany.Server = "127.0.0.1"; // sap serverın kurulu olduğu adres
oCompany.CompanyDB = "DB Adı"; //sap kurulu olduğu veri tabanı ismi
oCompany.UserName = "sap kullanıcı adı";
oCompany.Password = "sap kullanıcı şifresi";
oCompany.DbServerType = SAPbobsCOM.BoDataServerTypes.dst_MSSQL2012;
oCompany.LicenseServer = "127.0.0.1"; //lisansın bulunduğu server adı
oCompany.Connect();
return oCompany;
}

 

No comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.