rLookup

Tablarda yetkilendirme

Formun yükleme sonrası ve genel değişkenler kısmında yazılmış örnek kod aşağıdaki gibidir. //Yükleme Sonrası UserGroupControl(Current.Instance.UserInfo.UserLogin, "GROUP NAME"); //Genel Değişkenler private ... Read More