Tablarda yetkilendirme


Formun yükleme sonrası ve genel değişkenler kısmında yazılmış örnek kod aşağıdaki gibidir.

//Yükleme Sonrası 
UserGroupControl(Current.Instance.UserInfo.UserLogin, "GROUP NAME");

//Genel Değişkenler
private void UserGroupControl(string loginName, string groupName) {
#if(SILVERLIGHT)
  Current.Instance.productivity.rLookup.GetUsers(groupName, ((s, ex) => {
    var user = ex.Result.FirstOrDefault(k => k.Name.Value == loginName);
    pControlForm.Items[0].Visibility = user == null ? Visibility.Visible : Visibility.Collapsed;
  }));

  pControlForm.TPage.SelectedIndex = 2;
#else
  var user = Current.Instance.productivity.rLookup.GetUsers(groupName).FirstOrDefault(k => k.Name.Equals(loginName));
  pControlForm.Tabs[0].Visible = user == null;


  ShowTabPage(pControlForm, 2);
#endif 

}

 

No comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.