Etiket: SAPbobsCOM

Sap Business One (Sap B1) Company’ye Api ile Bağlanma

Aşağıdaki kod satırlarında sap b1 veri tabanına yani api işlemlerinin yapıldığı company isimli objeye nasıl bağlanılacağı konusunda kod örneği mevcuttur.