Akış adı güncelleme

	 //Akış adı güncelleniyor
	 string sicilNo	 	= (string)FormData.Get("SICIL_NO");
	 string adSoyad	 	= (string)FormData.Get("ADI_SOYADI");
	 string ustSurecNo  = (string)FormData.Get("UST_AKIS_NO");
	 string yeniAkisAdi = string.Format("{0}-{1}-{2}-{3}", izinTuru, sicilNo, adSoyad, ustSurecNo);	 
	 
	 Log("Yeni Akış Adı:" + yeniAkisAdi);
	 string sql=string.Format("UPDATE PW_WORKFLOW SET WORKFLOW_NAME='{0}' WHERE WORKFLOW_ID='{1}'",yeniAkisAdi,WorkflowId);
	 a_GenericResult retval = Server.productivity.rAdo.Execute(sql);
	 if(retval.ErrorCode != 0)
	 	throw new Exception("Akış adı güncellenirken hata oluştu. Hata: " + retval.Message);
	 else
	 	Log("Akış adı başarı ile güncellendi.");

 

No comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.