C# SEO Friendly Url Hazırlamapublic class SEOFriendlyURLExample
{
  public static void Main()
  {
    Console.WriteLine(GetURLFromTitle("Buraya Başlık Yazılacak", ".html"));
    Console.Read();
  }

  public static string GetURLFromTitle(string title, string extension)
  {
    title = title.Trim().ToLower();
    title = Regex.Replace(title, "ş", "s");
    title = Regex.Replace(title, "ı", "i");
    title = Regex.Replace(title, "ö", "o");
    title = Regex.Replace(title, "ü", "u");
    title = Regex.Replace(title, "ç", "c");
    title = Regex.Replace(title, "ğ", "g");
    title = Regex.Replace(title, @"[^a-z0-9]", " ");
    title = Regex.Replace(title, @"\s+", " ");
    title = title.Trim();
    title = Regex.Replace(title, " ", "-");
    return title + extension;
  }
}

No comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.