Multiple Rows Using STRING_AGG


Using STRING_AGG

STRING_AGG kullanmanın en basit yolu, ifade argümanı ve bir ayırıcı için sütun adı sağlamaktır. İfade argümanı herhangi bir veri türünü alır ve birleştirirken VARCHAR veya NVARCHAR’a dönüştürülür, ancak ayırıcı argüman bir VARCHAR veya NVARCHAR olmalıdır. İşte bir örnek:

Başlamak için, çekme sütunlarıyla bir tablo oluşturalım. Bu örnekte, bir sütunu Şehir, diğeri ise MüşteriAdı olarak adlandırdım.

/* Lets create a table */
Create Table CustomerNames (
  City Varchar(50),
  CustomerName Varchar(50)
)
GO
 
/* and insert data in it */
INSERT INTO CustomerNames
  SELECT 'Los Angeles', 'Russell' UNION ALL
  SELECT 'Long Beach', 'Tiffany' UNION ALL
  SELECT 'Fremont', 'Wayne' UNION ALL
  SELECT 'Los Angeles', 'Eugene' UNION ALL
  SELECT 'Fremont', 'Theresa' UNION ALL
  SELECT 'Long Beach', 'Willie' UNION ALL
  SELECT 'Los Angeles', 'Hannah' UNION ALL
  SELECT 'Fremont', 'Sean' UNION ALL
  SELECT 'Long Beach', 'Terry' UNION ALL
  SELECT 'Long Beach', 'Jeremy' UNION ALL
  SELECT 'Los Angeles', 'Megan' UNION ALL
  SELECT 'Los Angeles', 'Lauren'
GO
 
/* Verify the data */
Select * from CustomerNames
GO
 
/* Result */
City     CustomerName
--------------------------
Los Angeles  Russell
Long Beach  Tiffany
Fremont    Wayne
Los Angeles  Eugene
Fremont    Theresa
Long Beach  Willie
Los Angeles  Hannah
Fremont    Sean
Long Beach  Terry
Long Beach  Jeremy
Los Angeles  Megan
Los Angeles  Lauren

STRING_AGG Fonksyion Örneği:

Select
  STRING_AGG(CustomerName, ',') As AllCustomers 
  From CustomerNames
GO
 
/* Result */
AllCustomers
------------------------------------------------------------------------
Russell,Tiffany,Wayne,Eugene,Theresa,Willie,Hannah,Sean,Terry,Jeremy,Megan,Lauren
 
(1 row affected)

 

No comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.