sql rows to cell – satırları hücrede gösterme


MsSQL de bir hücre içinde diğer tablodaki ona bağlı satırları gömmek istiyorsanız aşağıdaki kod parçası işinize yarayacaktır:

SELECT SehirlerHucresi = STUFF((
     SELECT ',' + SehirAdi
      FROM Tablo.Sehirler
      FOR XML PATH('')
     ), 1, 1, '')

başka bir örnek:

Select CountryName from Application.Countries 
 
Declare @val Varchar(MAX); 
Select @val = COALESCE(@val + ', ' + CountryName, CountryName) 
    From Application.Countries Select @val;

 

SQL Server 2017 üzerinde ise STRING_AGG fonksiyonunu kullanabilirsiniz

 

 

1 Comment

 • SELECT
  SS.SEC_NAME,
  STUFF((SELECT ‘; ‘ + US.USR_NAME
  FROM USRS US
  WHERE US.SEC_ID = SS.SEC_ID
  FOR XML PATH(”)), 1, 1, ”) [SECTORS/USERS]
  FROM SALES_SECTORS SS
  GROUP BY SS.SEC_ID, SS.SEC_NAME
  ORDER BY 1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.