C# Excel Koruma Şifresi Kırma


Korumalı bir excel dosyasının şifresini öğrenmek için aşağıdaki uygulamadan faydalanabiliriz.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DialogResult result = openFileDialog1.ShowDialog();
      if (result == DialogResult.OK)
      {
        string startPath = @"c:\Temp\temploc\";
        if (Directory.Exists(startPath))
        {
          DirectoryInfo di = new DirectoryInfo(startPath);
          di.Delete(true);
          Directory.CreateDirectory(startPath);
        }
        System.IO.Compression.ZipFile.ExtractToDirectory(openFileDialog1.FileName, startPath);

        string exlFile = File.ReadAllText(@"C:\Temp\temploc\xl\worksheets\sheet1.xml");
        
        string[] str = exlFile.Split('<','>');
        foreach (string aranan in str)
        {
          if (aranan.Contains("sheetProtection"))
          {
            string[] bul = aranan.Split('"','"');
            textBox1.Text = bul[1];
          }
        }
      }
    }

 

No comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.