Sağ Altta Pencere Açma


Windows saatinin orada küçük bir bildirim penceresi açmak istersek aşağıdaki gibi basit bir işlemi uygulamak yeterli olur.

  private void Window_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
      {
        this.Left = System.Windows.Forms.Screen.PrimaryScreen.WorkingArea.Right - this.Width;
        this.Top = System.Windows.Forms.Screen.PrimaryScreen.WorkingArea.Height - this.Height;
      }

 

No comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.